• Facebook
  • Yahoo
  • Live
  • Google
by on January 23, 2019
Rasulullah s.a.w bersabda : “Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.” [HR Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335] Hadith ini ditujukan kepada Sultan Muhammad Al-Fateh dan pasukan terbaiknya. Melayu Bani Jawi juga termasuk antara pasukan sebaik-baik tentera yang disebut hadith.  Gambar ini adalah hasil lukisan orang-orang Turki terdahulu dalam menceritakan dan m...
7.9k+ views 3 likes